Starpnozaru sadarbība

Administratīvās kapacitātes un starpnozaru sadarbības stiprināšana

Lai īstenotu vērienīgo ieceri vispusīgi izvērtēt un pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, projektā strādā dažādas specializācijas ekspertu, zinātnieku un praktiķu komanda, kas pārstāv valsts pārvaldes un zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus. Projekta īstenotāju daudzveidīgā pieredze un kompetence atšķirīgās jomās ir projekta spēks, kas palīdzēs atrast jaunas pieejas un metodes aktuālo dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. Šāds sadarbības modelis ir ilgtermiņa ieguldījums dabas aizsardzības uzlabošanā, tostarp organizāciju un ekspertu kapacitātē. Projektā būtisks uzsvars likts uz ieinteresēto pušu iesaisti, dažādu nozaru un viedokļu pārstāvību, tādējādi tas ir dažādu viedokļu un interešu pārstāvju sarunu un viedokļu apmaiņas platforma, līdzsvarojot dabas, ekonomiskos un sociāloaspektus. Projekts ietver seminārus un konferences, ieinteresēto pušu, dabas aizsardzības ucitu nozaru speciālistu pieredzes apmaiņas un apmācības pasākumus, apsaimniekošanas metožu demonstrācijas, diskusijas un cita veida pasākumus profesionāļiem un interesentiem, tādējādi stiprinot starpnozaru sadarbību. 

Meklēšana

Skip to content