Papildinošā finansējuma piesaiste

Papildinošā finansējuma piesaiste un stratēģiski svarīgo dokumentu gatavošana nākamajam ES plānošanas periodam

 

2021. gada 29. marts

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projektu konkursu aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”. Aicinām interesentus pieteikties: https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi 

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” finansētie pasākumi Eiropas Savienības nozīmes sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai ir viena no projekta papildinošo aktivitāšu jomām. 

Meklēšana

Skip to content