Kompensācijas 

Kompensācijas un zemes īpašnieku iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā

Vispusīgi izvērtējot pašreizējo situāciju un pārņemot citu valstu labāko pieredzi, veidosim kompensāciju modeļus un izstrādāsim pieejas, kā motivēt privāto zemes īpašnieku iesaisti dabas daudzveidības saglabāšanā un rast kompromisus starp dabas aizsardzību un ekonomiskām interesēm. Tādējādi tiecamies samazināt interešu sadursmes un atbalstīt privāto zemju īpašnieku vēlmi līdzdarboties dabas aizsardzībā – gan līdzsvaroti sadzīvojot ar dabas norisēm, gan saglabājot mazskartu dabu, gan aktīvi darbojoties un piedaloties tās atjaunošanā. Tas ietver gan mežu saglabāšanu un dabiskošanu, gan zālāju sugu sastāva daudzveidošanu, gan invazīvo sugu izskaušanu. Paredzēts izstrādāt priekšlikumus mūsdienīga regulējuma ieviešanai, kas balstīts ne tikai dabas datos, bet arī ekonomiskos aprēķinos.  

Bioloģiskās daudzveidības un uzņēmējdarbības sasaiste

Lai saglabātu dabiskos zālājus un ar tiem saistīto sugu daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus, nepieciešama zālāju atjaunošana, pareiza apsaimniekošana un jaunveidošana vietās, kur tie iznīcināti. Dabisko zālāju nākotne ir atkarīga no līdzsvarotas lauksaimniecības prakses, kurā spēj sadzīvot cilvēks un dabaZālāju uzturēšanas atbalsta maksājumi nereti nevar konkurēt ar pievilcīgākiem lauksaimniecības subsīdiju veidiem un lielāku paredzamu peļņu no intensīvas ražošanas vai citiem zemes lietojuma veidiem. Tāpēc Latvijā dabisko zālāju platības turpina sarukt un to kvalitāte pasliktināsJārada papildus mehānismi dabisko zālāju un to apsaimniekotāju atbalstam. Projektā veidosim dabisko zālāju produktu zīmolu, kas atbalstīs tos ražotājus un produktus, kas veicina dabas daudzveidības saglabāšanos. Izglītosim sabiedrību par dabisko zālāju lomu un sabiedrības atbalsta nepieciešamību – viens no veidiem, kā to darīt, ir iegādāties produktus, kas nākuši no dabiskiem zālājiem un ražoti ar cieņu pret dabu. 

Meklēšana

Skip to content